45 jaar Buurtvereniging Hazepolder

12/06/2019

Op zondag 16 juni is het feest in de Hazepolder vanwege het 45-jarig bestaan van de buurtvereniging. In feite bestaat de vereniging al veel langer, maar er wordt uitgegaan van de samenvoeging van speeltuinvereniging, wijkraad en buurtvereniging in 1974. In 1929 werden de eerste woningen gebouwd en een paar jaar later stelde de gemeente een stuk grond beschikbaar voor een speeltuin. Mannen van de werkvoorziening bouwden een aantal houten speelvoorzieningen en op 7 augustus 1935 werd een bestuur gevormd bestaande uit voorzitter J. Zwart, secretaris L. Kersloot en penningmeester J.A. Hendriks, waarmee ‘Kinderspeeltuinvereniging Over de Sluis’ een feit was.

Tijdens de oorlogsjaren werden de houten speeltoestellen opgestookt en bleef er van de speeltuin weinig over. Op donderdag 19 juli 1945 werd door vijftien buurtverenigingen in Purmerend de bevrijding gevierd en ook in de Hazepolder werden kinderfeesten georganiseerd. Er was echter vrijwel geen geld beschikbaar en geen echte buurtvereniging, dus gingen vrijwilligers de deuren langs om geld op te halen. Om alles te coördineren werd een bestuur gevormd bestaande uit Marie Timmerman-Damsma, Griet Westerhof, Jan en Nel kok en Lou Kersloot. Naast een speeltuinvereniging was er nu ook een echte buurtvereniging. De verwaarloosde speeltuin werd opnieuw leven ingeblazen door een bestuur bestaande uit: Piet Beets, Marie Timmerman-Damsma, Jor Lommers, Bregje Beets en Joop Damsma. De speeltuin kreeg de naam Kindervreugd.  Als onderkomen kwam er een grote keet, maar op een gegeven moment werd gedacht aan een echt buurthuis.

Eén bestuur
In 1973 ging een aanvraag naar de gemeente, waar nogal verschillend werd gereageerd. Te duur, concurrentie voor horecabedrijven, te groot, enzovoort. Daarnaast was het voor de gemeente lastig om te overleggen met de speeltuinclub, buurtvereniging en Wijkraad. Uiteindelijk werd besloten tot één bestuur, de Buurtvereniging Hazepolder. Na stemmen werd een zevenkoppig bestuur gevormd door J. Wessels voorzitter, A. Visser vice voorzitter, H. Hardeman eerste penningmeester, S. Niessen tweede penningmeester, Rita de Klerk secretaresse en de dames Blankendaal en Whien als leden. De kogel ging door de kerk en er kwam een nieuw kaal buurthuis, waarvan de afbouw en inrichting geheel door leden werd gedaan. De financiering van het gebouw en een opknapbeurt van de speeltuin kwam uit de portemonnee van Stadsuitleg en de huur werd gesubsidieerd door het Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk. Afspraak was dat er geen bruiloften en partijen werden gehouden en er geen geluidsoverlast zou plaatsvinden.

Waarschuwing
Het nieuwe onderkomen moest feestelijk worden geopend en daarvoor werd een feestcommissie aangesteld bestaande uit Hanny Wessels, Gre Whien, Annie Bakker, Ron Niessen en de dames Rotering en Hali. Bij de eerste vergadering kwamen maar liefst een kleine vijftig vrouwen(!) opdagen met ideeën. Op de grote dag opende ‘Ome Piet’ Beets het buurthuis door het in ontvangst nemen van door kinderen aangeboden rozen en was het groot feest tot in de late uurtjes. Op 16 juni aanstaande wordt het 45-jarig bestaan van de ‘nieuwe’ buurtvereniging en de opening van het buurthuis in 1974 gevierd. Voor de feestgangers alvast een waarschuwing: de prijzen van toen, cola 20 cent en koffie 60 cent, zijn inmiddels aangepast.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Te koop De Hazepolder.Toneel- en figuurzaagclubjes plm. 1958.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Weidevenner