Aanpassing locatie afvalbakken Suezweg

13/05/2014

De wijkkerngroep heeft de afgelopen periode diverse op- en aanmerkingen ontvangen over de onveiligheid van de aanbiedplaats van de afvalbakken in de Suezweg bij de Zambezilaan. In overleg met de gemeente werken we hard aan een oplossing. De aanbiedplaats bevindt zich op het trottoir van de Zambezilaan. Dit had tot gevolg dat het trottoir geheel was geblokkeerd. In de ochtenduren gaan veel kinderen en ouders naar school. Ze moesten dan vanwege die afvalbakken deels over het fietspad lopen. Dit was natuurlijk een gevaarlijke situatie. Vervolgens werden enkele bakken verschoven om de voetgangers op het trottoirdeel tussen de bakken te kunnen laten doorlopen. Voordat de huisvuilwagen kwam, werden alle bakken weer in één lijn aan de Suezweg geplaatst om ze te laten legen.

Veiligheid

Aan de Suezweg is in principe geen geschikte ruimte om de bakken te plaatsen als gevolg van uitritten, garages en parkeerplaatsen, toch stonden daar regelmatig bakken. Dit resulteerde in grote onvrede en onduidelijkheid bij de bewoners. De wijkkerngroep heeft met de afdeling Uitvoering van de gemeente onderzocht hoe en waar aan de Suezweg de bakken kunnen worden geplaatst met zo min mogelijk overlast voor de bewoners. De straat is niet breed en veiligheid is heel belangrijk. Door de parkeerdruk is er slechts beperkt ruimte voor de afvalbakken, maar er moet toch een oplossing komen.

Voorstel

Er is een voorstel aan alle betrokken bewoners voorgelegd, waarbij op de ophaaldag een klein aantal parkeerplaatsen wordt gebruikt. We hebben alle bewoners middels een enquête gevraagd naar hun mening. Ook konden ze alternatieven aandragen. De enquête leverde een positief resultaat op voor het gebruik van die parkeerplaatsen, maar er waren ook veel andere ideeën. De wijkkerngroep zal met de afdeling Uitvoering overleggen over een aanbiedplaats voor de afvalbakken die veilig is en met een zo groot mogelijk draagvlak onder de bewoners.

Wijkkerngroep Weidevenne

Wilt u ook contact met de wijkkerngroep? mail naar: kerngroepweidevenne@gmail.com

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *