Beëdigingen en overdracht Nestorkoffer

04/01/2022

Normaal gesproken worden nieuwe raads- en commissieleden door de burgemeester uitgenodigd naar voren te komen om beëdigd te worden en krijgen daarna bloemen. Deze keer ging het anders vanwege de geldende maatregelen en moest iedereen op zijn of haar plaats blijven zitten. De nieuwe raadsleden waren verdeeld over de zetels en publieke tribune en de nieuwe commissieleden moesten plaatsnemen in de hal en konden de ceremonie via een scherm volgen. Familieleden en belangstellenden konden deze keer de bedingingen niet bijwonen, maar konden alles volgen via tv of internet. 

Voorzitter burgemeester Don Bijl sprak de nieuwe leden toe en riep op elkaar te ondersteunen. “Soms krijg je als bestuurder te maken met anderen meningen, soms moet je balanceren en uitleggen aan je achterban en tegelijkertijd je geloofwaardigheid behouden. Probeer altijd met elkaar rekening te houden. Wij kennen geen zwart-wit democratie. Soms moet je balanceren en bij meer fracties moet je soms meer balanceren. Wij hebben daar in onze gemeente mooie tradities voor om dat op een zorgvuldige en respectabele manier naar elkaar te doen. Ik wens u veel wijsheid en succes, maar ook veel plezier. Het is belangrijk dat u op een plezierige manier uw taken uitvoert.”

Nestor van de raad
Na bedinging van de raadsleden zette de burgemeester koers naar de hal, waar de commissieleden hun eed of belofte aflegden. Daarna passeerden in de raadzaal de nodige benoemingen voor andere functies en als sluitstuk werd het nestorschap overgedragen. In het verleden was het gebruikelijk dat het langstzittende raadslid, de nestor, de vergaderingen van de raad leidde als de burgemeester verhinderd was. Wim Ouburg van de VVD gaf in 2006 de koffer door aan Roald Helm van de Stadspartij, maar bij zijn benoeming als wethouder raakte hij deze titel weer kwijt.

Altijd in de weg
Bij elke overdracht wordt de koffer overhandigt door de oude aan de nieuwe nestor en de bedoeling is dat er elke keer iets aan de inhoud wordt toegevoegd. Wat het is, wordt geheim gehouden. Nestor Thijs Kalverboer lichtte (per ongeluk?) een tipje van de sluier op toen hij de koffer doorgaf aan Harry Rotgans. Omdat Rotgans wethouder werd, moest er een nieuwe nestor komen en dat werd Arie Wim Boer die de koffer nu doorgaf aan Nico de Lange (Stadspartij/BPP). Boer vertelde niet erg enthousiast te zijn over de ‘lege functie’ van nestor en stelde voor de koffer in deze moderne tijd maar in een vitrine te plaatsen. “Het is een grote koffer die altijd in de weg staat.” De Lange verklaarde het een eer te vinden om het ceremoniële nestorschap uit te voeren en ‘de koffer te bewaren en te bewaken als het koffertje van de minister van Financiën op de derde dinsdag in september’.

Bezoekers welkom
Helaas dit keer geen bezoekers en geen gezellig samenzijn na de vergadering, maar als u wilt kennismaken met de nieuwe raads- en commissieleden kunt u (na de coronamaatregelen) de vergaderingen in het gemeentehuis bezoeken. Ook bij de fractievergaderingen zijn bezoekers welkom.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *