Berenklauw, een wolf in schaapskleren

06/08/2013

Ook in Weidevenne zie je de Berenklauw steeds meer. De een vindt de plant prachtig, de ander foeilelijk, maar een waarschuwing is hier op zijn plaats. Brandharen en sappen van de plant veroorzaken namelijk irritatie aan de huid. Het sap van de plant is giftig. Contact met de sappen van de Reuzenberenklauw of een lichte aanraking van de plant in combinatie met zonlicht kan na 24 uur leiden tot huidbeschadiging.

Daarom voert de gemeente een actief beleid in het bestrijden van deze plant. Nico Hoogland van de afdeling Integraal beheer, Stadsbeheer en Groen: “Eerst kunnen jeukende rode vlekken of blaasjes ontstaan, die zich kunnen ontwikkelen tot grote blaren. Deze blaren zien er uit als ernstige brandwonden en genezen pas na één tot twee weken. Het sap bevindt zich in de stengels en komt gemakkelijk vrij bij kneuzing of beschadiging van de plant. Met name in de bebouwde omgeving en op plaatsen waar veel recreanten met de planten in aanraking kunnen komen, zoals wegbermen en langs voet- of fietspaden, is het risico op menselijk contact groot. Op deze plaatsen ligt op dit moment dan ook vaak de nadruk van de bestrijding. Het sap is trouwens slechts in beperkte mate giftig voor dieren.”

 Op welke manier wordt de berenklauw in Purmerend bestreden?

Nico: ”De gemeente bestrijdt de planten door ze een aantal malen per jaar weg te steken of te maaien. We kennen een aantal plekken waar Berenklauwen staat. Als bewoners locaties kennen die niet worden aangepakt, wil de gemeente dat graag weten. Bewoners kunnen dat doorgeven aan Stadsbeheer via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 452 452.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Weidevenner