Bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie van start

09/11/2020

De bestemmingsplanprocedure voormalige PostNL-locatie is van start is gegaan, zo laat wethouder Tijmstra in een memo de gemeenteraad weten. De afgelopen 1,5 jaar is gewerkt aan een alternatief bouwplan op deze locatie en de bouwplannen voor de secties I en J in Kop West. Het bouwplan voor het perceel Gedempte Where 1 is nader uitgewerkt en heeft geleid tot een aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van 158 appartementen inclusief horecaruimte en parkeergarage, het aanleggen van een inrit en het kappen van houtopstanden. Daarnaast is een bestemmingsplan opgesteld waarmee de betreffende ontwikkeling planologisch mogelijk wordt gemaakt.

Tijmstra: “Met dit bestemmingsplan ‘Gedempte Where 1’ wordt een forse impuls aan de woonambitie van Purmerend gegeven met behoud van het historische karakter van de binnenstad. Wij hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan, gecoördineerd met het ontwerpbesluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere waarden geluidhinder in procedure te brengen.”

Zienswijzen
De ontwerpbesluiten liggen met bijbehorende stukken met ingang van 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn heeft iedereen de gelegenheid zienswijzen omtrent de ontwerpen naar voren te brengen. Te zijner tijd zal de raad gevraagd worden een besluit te nemen omtrent vaststelling van het bestemmingsplan.

Op 22 mei 2009 verkoopt Ingrid Coenderman na bijna 35 jaar trouwe dienst voor de laatste keer postzegels aan de allerlaatste klant, Meike Jobs. Daarna draait filiaalmanager Kees Kaandorp de deur voorgoed op slot en is na ruim 160 jaar het laatste postkantoor uit Purmerend verdwenen. Binnenkort is het na jaren leegstand ook voor dit gebouw einde verhaal.

2 comments

  1. cj coert schreef:

    Worden dit huurwoningen voor de gewone man want dat vergeet de gemeente nog steeds die zijn er ook nog heel veel in Purmerend .
    Ik schrijf dit wel maar jullie hebben overal xxxxx aan er word alleen gebouwd voor
    de dure mensen.

  2. w.hesta schreef:

    En ook moeten er woningen beschikbaar komen asiel zoekers .Wanneer zijn de Purmerenders aan de beurt ?????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *