Bewonersbrief regels op het water

06/05/2020

Bewoners van de Baaienwijk hebben deze week een brief ontvangen met daarin de regels die gelden voor het varen in Weidevenne. Wijkmanager Michael Lanting ontvangt regelmatig klachten dat er te hard gevaren wordt. Bij onderzoek blijken dit vaak bewoners uit de wijk zelf te zijn. Daarom deze brief met uitleg over het niet harder varen dan 6 km. Er zijn ook plannen om in samenwerking met de politie binnenkort op het water te gaan patrouilleren, u bent gewaarschuwd.

Bewonersbrief

Beste bewoner,
Wij zijn de afgelopen tijd verwend met mooie temperaturen en heel wat zonuren. Deze omstandigheden zorgen ervoor dat mensen erop uit trekken en gaan recreëren op het water. Helaas gaat deze vorm van recreatie ook gepaard met vormen van overlast. Voorgaande jaren hebben wij als gemeente hier al aandacht aan besteed en over gecommuniceerd. Helaas zien wij dit jaar in april alweer een stijging van het aantal overlast meldingen. In deze brief brengen wij u graag op de hoogte van maatregelen om deze overlast terug te dringen.

Regels varen
De wateren in de Weidevenne zijn niet geschikt voor hard varen. Het is op de wateren in de Baaienwijk niet toegestaan om harder dan 6 km per uur te varen. Doe je dit wel, dan levert dit gevaarlijke situaties op voor medebewoners. Ook ontstaat er schade aan privé-eigendommen en de natuur.
Regels met betrekking tot varen en het gebruik van water is te vinden in diverse wetgeving waaronder: Binnenvaart Politie Reglement en de Algemene Plaatselijke Verordening van de Gemeente Purmerend.

Overlast tegengaan
Om deze vorm van overlast tegen te gaan heeft de gemeente Purmerend samenwerking gezocht met Politie en Handhaving. Afgesproken is om gezamenlijk op te treden tegen overlast. De aankomende periode gaan wij intensiever controleren (vanaf de kant en wellicht vanaf het water). Wij zullen gaan monitoren wie de overlastplegers zijn en er zal strenger worden opgetreden. Mochten overlastplegers minderjarig zijn, zal er met de ouders gesproken gaan worden. Bij strafbare feiten zal er proces-verbaal worden opgemaakt.
Wij gaan er vanuit dat regels in acht worden genomen en u daar waar mogelijk anderen over informeert (kinderen of gasten). Vaak blijkt na controle dat de overlast wordt veroorzaakt door bewoners die zelf woonachtig zijn in de Baaienwijk.

Verzoek
Als wijkmanager verzoek ik u om de mooie wateren binnen de Weidevenne goed te gebruiken. U heeft een geweldige woonomgeving welke we in gezamenlijkheid moeten zien te behouden. Op deze manier kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de wateren en biedt het eenieder plezier.
Als laatste vraag ik uw aandacht om de maatregelen in verband met het Corona virus te respecteren. Deze gelden ook op het water.

Contact
Mocht u vragen hebben kunt u mij altijd benaderen via m.lanting@purmerend.nl of via ons klant contact centrum: 0299-452452. Bij klachten of overlast kunt u bellen met de politie via 0900-8844 of met handhaving via 0299-452452. Rest mij u veel (vaar) waterplezier toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Michael Lanting
Wijkmanager Weidevenne
Gemeente Purmerend

Wijkmanager te water

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *