Bomen gekapt bij Convento

14/03/2013

Het gebied rond de rotonde bij de Laan der Continenten is onderdeel van de projectlocatie Convento. Voor deze plek is al in de jaren negentig een visie opgesteld. Het gebied krijgt de uitstraling van een kloostercomplex, waarbij de architectuur van de bebouwing een beeldbepalend element vormt. De groenstructuur versterkt het beoogde beeld, maar daarvoor moesten wel wat bomen worden gekapt.

Het kloostercomplex komt in een kader van zuilbomen, dat een plek in de vrije ruimte markeert. Richting het westen van de kavel waaiert het strakke kader uit in een meer organische strooiing en variatie in soorten. Om dit beeld te kunnen bereiken, moesten achttien populieren van mindere kwaliteit of conditie wijken. Ook moesten zes essen langs de huidige bouwweg verdwijnen voor de nieuwbouw. De aan de zuidwestzijde gesitueerde bomen worden vervangen om meer openheid en variatie in de vegetatie te brengen.

Redenen

De bomen in het Convento-gebied zijn om verschillende redenen gekapt. In de eerste plaats is dat om de ontwikkeling van het deelgebied mogelijk te maken en de gewenste beplantingsstructuur te realiseren. Ten tweede waren de hoge populieren die in een groep in dit gebied stonden in slechte conditie. Populieren hebben een levensverwachting van gemiddeld twintig jaar, waarna hun krachten afnemen en er bij harde wind veel takbreuk ontstaat. Dit levert gevaarlijke situaties op voor passanten. Ten slotte zijn de kleinere essen aan de westzijde verwijderd omdat de grond aan die kant sterk verzakt is; die moet worden opgehoogd. Bestaande bomen kunnen er echter niet tegen als grond wordt toegevoegd rond de stam.

Voor meer informatie bekijk de pdf van het inrichtingsplan

 

 

 

 

 

Inrichtingsplan Convento

2 comments

  1. Dors schreef:

    Hoezo hebben populieren een levensverwachting van 20 jaar? Kijk eens rond in Purmerend. Volop bomen van 30 jaar en ouder. Volgens mij komt hier weer een stukje geldrapen van de projectontwikkelaar om de hoek kijken. Uitzicht? Heeft hij ook aan de toekomstige bewoners verteld dat de kans op een wel onder de woning reeele kansen heeft? Denk het niet. Dan nu een stukje topografie en geschiedenis van dit stukje purmerend. In 1990 is de fietstunnel onder de laan der continenten aangelegd. Hiervoor is een damwand geslagen ten oosten van deze fietstunnel.

    In de driehoek a7, oude provincialeweg en laan der continenten lag een uniek stukje ongerepte natuur. Veel bos met in het midden een ven, gevoed door een onderaardse stroming. Ongeveer 3 dagen na het slaan van de damwand bij de fietstunnel begon in het weiland langs de melkweg het water, op diverse plaatsen, spontaan op te borrelen. Tegelijkertijd zakte het waterpeil in de genoemde ven. Toeval? Denk het niet. Tijdens het bouwrijp maken van convento bleef het water maar komen en werden er allerlei kunstgrepen uitgevoerd om de nattigheid af te voeren.

  2. Ben schreef:

    Bomen zijn weggehaald voor het bouwen van woningen en het plannetje. Niet omdat bomen in slechte conditie waren. Anders zouden ze toch eerder moeten worden weggehaald…??? Convento ; heerlijk relaxen tussen de snelwegen A7 en de Laan der Continenten. Met nieuwe beplanting van 3 cm hoog en 10 jaar groeitijd

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *