Circus overvallen door nepnieuws

18/04/2023

Ingezonden mededeling
Met grote verbazing nam het Magic Circus kennis van artikelen in de pers over de terugkeer van het circus in Purmerend Weidevenne. Verbazing veroorzaakt doordat geen enkele journalist de moeite had genomen om met ons contact op te nemen voor wederhoor en verbazing over het gegeven dat verzaakt is feiten te checken alvorens over te gaan tot publicatie. Opgehitst door een handjevol standaardzeurders is op deze manier een situatie geschetst die niet overeenkomstig de waarheid is.
Als Magic Circus voelen wij ons dan ook genoodzaakt te reageren, ook om de gemeente Purmerend een hart onder te riem te steken.

Reeds in 2016 en 2017 gaf Magic Circus voorstellingen in Weidevenne. Destijds op een stuk grasland aan de Canberrastraat dat inmiddels bebouwd is. Toen waren er al een paar omwonenden die vonden dat onze komst ongewenst was in verband met parkeerdruk. Destijds kon Magic Circus ook al aantonen dat het als wijkgericht evenement nauwelijks bezoekers krijgt die met de auto komen. Dit jaar mochten wij terugkeren in Weidevenne op het Abel Tasmanplein, waar ook een wijkkermis en een kleine weekmarkt gehouden worden. Niet bepaald de indrukwekkende jaaragenda van een evenemententerrein.

Onjuist
Voor onze komst is netjes het complete vergunningentraject doorlopen door de professionals van de Gemeente Purmerend. Inclusief publicatie, waarop burgers een zienswijze kunnen indienen. Daarnaast heeft het Magic Circus de direct omwonenden met een bewonersbrief op de hoogte gesteld. Hebben het circus en de gemeente borden op het plein gezet om over de komst van het circus te informeren. Daarnaast heeft Magic Circus aan de reguliere pers en de sociale media persberichten verzonden. Het is dus feitelijk onjuist dat de komst van het circus onaangekondigd zou zijn.

Eigen parkeerterrein
Het zijn niet de enige onwaarheden of halve waarheden die in het artikel naar voren komen. Zo wordt gesteld: “Het parkeerterrein is een belangrijke plek voor forensen, bezoekers aan de tandarts en fysiotherapie, medewerkers van de Prinsen Stichting en Zorgcirkel, die het nu niet kunnen gebruiken vanwege het circus.” Hiermee doet men voorkomen alsof men namens deze mensen spreekt. De Prinsenstichting Abel Tasmanplein heeft echter voor haar cliënten een eigen besloten circusvoorstelling georganiseerd. In het verleden heeft ook de Zorgcirkel dit gedaan en reeds lang voor de optredens is met de cirkel contact geweest of er interesse was om dat dit jaar te herhalen. Komt nog bij dat elk van de genoemden een eigen parkeerterrein heeft. De tandarts en fysio hebben zelfs op het bordje “Eigen Terrein” een briefje hangen dat de parkeervoorziening speciaal voor hun bezoekers is.

Parkeerdruk lijkt overdreven
Verder hebben wij kunnen constateren dat er tijdens de voorstellingen op vrijdag, zaterdag en zondag altijd lege parkeerplekken waren. Zelfs met de vele mensen die er hun auto parkeren als zij naar het winkelcentrum gaan, zodat zij het dak niet op hoeven te rijden. Met andere woorden, de berichten over de parkeerdruk op het Abel Tasmanplein worden schromelijk overdreven. Evenementen in een wijk, zorgen voor meer sociale cohesie en verbinding. Zorgen voor een betere leefbaarheid. De twee uitverkochte voorstellingen en de vele enthousiaste reacties geven aan dat het gros van de Weidevenners blij was met de komst van ons circus. In een democratie kan en mag het niet zo zijn dat een absolute minderheid de meerderheid haar wil gaat opleggen.

uitreiking Gouden sleutel

Wij betreuren het dat de omwonenden aangeven dat ze zich niet serieus genomen voelen door de gemeente. Onze ervaring is dat de Gemeente Purmerend een prima en professioneel gesprekspartner is. Niet voor niets werd de Gemeente Purmerend om haar voorbeeldfunctie enige jaren geleden door de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemingen onderscheiden met de Gouden Chapiteau sleutel. Om het iedereen nu maar vast te laten weten: als het aan Magic Circus ligt, komen wij jaarlijks een paar dagen Weidevenne betoveren op het Abel Tasmanplein. Steeds met een nieuw programma en met steeds minder gezeur.

Magic Circus

Foto’s archief weidevenner.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Weidevenner