Defecte schakelaar oorzaak brand Hulpwarmtecentrale Hazepolder

13/01/2021

Op 9 december 2020 brak brand uit bij de Hulpwarmtecentrale (bijnaam De Fluitketel) van de Stadsverwarming Purmerend in de Hazepolder. Wethouder Mario Hegger legt in een brief aan de gemeenteraad uit wat er aan de hand was. Het betrof een transformatorhuisje dat naast het pand staat en de centrale van elektriciteit voorziet. Het gevolg was een stroomstoring, waardoor de warmtevoorziening uitviel. Na snel optreden van de brandweer en technici kwam een paar uur later de warmtelevering weer langzaam op gang en rond 01.00 uur was de storing opgelost.

De brand wordt gezien als een ongewoon voorval (begrip uit de Wet milieubeheer) en moet gemeld worden bij bevoegd gezag, in dit geval de gemeente. Stadsverwarming Purmerend heeft het voorval bij Omgevingsdienst IJmond gemeld en naderhand aanvullende gegevens verstrekt.

Afwijkende spanning
Wethouder Hegger: “Kort samengevat lijkt het erop dat de inkomende schakelaar heeft gefaald. De oorzaak hiervan is nog onbekend. Mogelijk kan dit komen door een afwijkende spanning van het hoogspanningsnet. Ten tijde van de brand was er een korte afwijkende spanning op het net.” Veel bewoners hebben dit gemekt doordat even de stroom wegviel en verschillende elektrische/digitale apparaten in huis vanwege de onderbreking weer op nul begonnen. Hier wordt tijdens het onderzoek naar de oorzaak van de brand ook naar gekeken

Geen milieuschade
Tijdens de korte en hevige brand is alleen rook van brandende materialen vrijgekomen. Hegger: “Van milieuschade is geen sprake. Inmiddels is het gehele transformatorhuisje vervangen en weer operationeel. Stadsverwarming Purmerend doet samen met de verzekering en Liander, als eigenaar van de inkomende schakelaar, verder onderzoek naar de oorzaak. Als de oorzaak volledig bekend is, worden maatregelen overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *