Even stilstaan bij tien jaar wijkkerngroep

08/12/2010

De leden van de kerngroep Weidevenne

In januari 2001 wordt ondergetekende door wijkcoördinator Edwin Färber gevraagd of hij er iets voor voelt om zitting te nemen in de kerngroep. Een woning in de Merapistraat is ingericht als tijdelijke wijkpost en daar vindt ook het eerste overleg plaats.

Färber vertelt dat de gemeente wil dat bewoners meer invloed krijgen op het gebeuren in de wijk. De bedoeling is te komen tot een bewonersgroep die met hem, de wijkagent en de wijkwethouder de kerngroep gaat vormen.

Hij vertelt over zijn ervaringen in andere wijken en gaandeweg wordt mijn enthousiasme groter. Hij nodigt mij uit een eerste vergadering bij te wonen.

Wijkkantoor

Een maand later zit ik met nog zes bewoners in wijkkantoor de Gors. We zijn allemaal enthousiast en op het eind van de avond wordt mij gevraagd om het voorzitterschap op me te nemen.

We beginnen heel voorzichtig met elkaar en met vakspecialisten te praten over allerlei zaken aangaande de wijk.

In het begin handelen we vooral klachten af. Al gauw leert de wijkcoördinator ons dat we veel meer kunnen, mogen en moeten doen. We durven steeds meer en worden zelfstandiger.

Via de wijkcoördinator krijgen we allerlei zaken te behandelen en er wordt op verzoek met bewoners overlegd. Ook wordt meegewerkt aan een wijkkrant. We krijgen een eigen wijkbudget om voorzieningen te treffen. Hierover heeft u al vaak in de wijkkrant kunnen lezen.

Convenant

Op 21 februari 2004 wordt het tijdelijke wijkkantoor aan de Nijlstraat geopend. We gaan naast met de gemeente ook samenwerken met de politie. Er wordt op 23 april 2007 een convenant gesloten tussen politie en gemeente voor verregaande samenwerking, maar de inzichten veranderen en er moet worden bezuinigd. De politie verlaat als eerste de wijkkantoren.

De ontwikkelingen gaan dan snel. Door een gemeentelijke reorganisatie zijn we in 2008 losgemaakt van de gemeente.

Inmiddels hebben we een hechte en fijne zelfstandige wijkkerngroep en een redactie voor de wijkkrant. We blijven ons inzetten om de wijk leefbaarder te maken en te houden.

Precies tien jaar na oprichting van de kerngroep wordt het wijkkantoor gedemonteerd.

G. Schotsman,

Voorzitter

Wij wensen u fijne feestdagen toe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Weidevenner