Familie Stuyt terug in Purmerend

23/09/2018

Zaterdag 22 september was voor de stadsgidsen een bijzondere dag. Vanwege het 150ste geboortejaar van architect Jan Stuyt is 2018 in Purmerend uitgeroepen tot Jan Stuytjaar. Aan de gevel van het Purmerends Museum aan de Kaasmarkt is op 2 juli jl. een plaquette van Stuyt onthuld en het gehele jaar werden in samenwerking met het Purmerend museum Stuytwandelingen gehouden. Als afsluiting kwamen voor een speciale laatste wandeling de kleinzoons van Stuyt naar Purmerend. Na een welkomstwoord door gildecoördinator Dick Blokker en wethouder Mario Hegger werd onder leiding van stadsgids Jack Otsen een korte stadswandeling gemaakt.

Eerst werd een bezoek gebracht aan de VVV-museumwinkel aan de Peperstraat, waar via een grote kaart de stad ‘in vroeger dagen’ in beeld werd gebracht. Daarna ging het langs een aantal historische panden naar het ouderlijk huis van Jan Stuyt aan het Venediën. Het pand is niet meer in oorspronkelijke staat, maar voor de kleinzoons was het een memorabel moment om het huis waar grootvader is opgegroeid ‘in het echt’ te zien. De nazaten genoten van de uitleg van de gids over historische zaken die nog te vinden zijn in Purmerend .

Stuiters van Stuyt
Jan Stuyt was een belangrijke architect voor Purmerend. Zo ontwierp hij onder andere het stadhuis aan de Kaasmarkt en het Sint Liduina ziekenhuis aan de Emmakade. Een mooi verhaal van ‘Stuytkenner’ Ber de lange, ‘De Stuiters van Stuyt’, over zijn leven en werk is te lezen in de laatste uitgave van het VHP magazine. In het magazine is ook opgenomen een wetenswaardig artikel over de verhuizing van het Marktmeesterhuisje, geschreven door Piet Jonker, redactielid van weidevenner.nl. Leden van de VHP krijgen, naast gratis toegang tot het Purmerends Museum, het magazine twee maal per jaar in de bus, maar het is ook te koop in de museumwinkel. Informatie over lidmaatschap is te vinden op www.vereniginghistorischpurmerend.nl.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *