Groen licht voor herinrichting Julianastraat

17/11/2020

De gemeenteraad heeft ingestemd met het toewijzen van krediet voor de herinrichting Julianastraat. Dat betekent dat het ontwerp dat in samenspraak met bewoners is gemaakt kan worden uitgevoerd. Het ontwerp is met enkele kleine aanpassingen uitgewerkt tot een definitief plan. Er kan al snel begonnen worden met de werkzaamheden, zo worden de bomen in december gekapt en wordt de bestaande riolering in januari 2021 gerepareerd. De werkzaamheden worden afgestemd op de bouw van de parkeergarage bij het gemeentehuis, zodat de buurt bereikbaar blijft.

Aan de even kant van de Julianastraat worden de huisaansluitingen vervangen door aansluitingen voor het vuil water en het water van de regenpijp aan de voorkant wordt aangesloten op het hemelwaterriool. Aan de oneven kant van de Julianastraat gebeurt dit niet (eigen terrein). Deze bewoners kunnen wel een aansluiting tot de erfgrens krijgen. Bewoners van woningen ouder dan vijftig jaar kunnen gebruik maken van een bouwkundige opname in verband met eventuele schade door trillingen.

Eerder op weidevenner.nl.

Al vele jaren vragen bewoners van de Julianastraat de gemeente om een oplossing voor te hard rijden door hun straat. Na jaren van overleg is er samen met bewoners een plan gemaakt, waarbij ook het aanpassen van de riolering, vervangen van bomen en ondergrondse afvalinzameling is verwerkt. Uiteindelijk bleek er echter geen budget beschikbaar te zijn. Door het beperken van de reconstructie van de Noord-Zuidroute (Salvador Allendelaan en de J.M. den Uyllaan) komt er een bedrag beschikbaar en het college vraagt de gemeenteraad dit geld beschikbaar te stellen voor de aanpassingen aan de Julianastraat.

De aanpassingen dragen bij aan meer verkeersveiligheid, uitbreiding van het aantal parkeerplekken en meer overzicht bij het kruispunt met de Dahliastraat. Ook kan de afvalinzameling worden aangepast naar ondergronds. Al in 2013 kreeg de gemeente veel meldingen van onder andere te hard rijden in de Julianastraat. De daarop volgende jaren is uitgebreid onderzoek gedaan en een intensief participatieproject ontstaan. Bewoners konden meepraten en uiteindelijk is het resultaat het uitgaanspunt geworden van de reconstructie.’

Julianastraat 1912

Julianastraat 2020

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *