Herinrichting Venediën en Bierkade op laag pitje

17/08/2020

Venedien

Enige tijd geleden heeft de gemeente gesproken met vertegenwoordigers van bewoners van Venediën en Bierkade. Aanleiding waren klachten over wateroverlast en slechte bestrating vanwege achterstallig onderhoud. In eerste instantie was het idee om een aantal zaken gezamenlijk op te pakken, maar vanwege ontwikkelingen, waaronder het autoluw maken van de binnenstad, is op termijn herinrichten van een groter gebied dan Venediën en Bierkade noodzakelijk. Bewoners zijn onlangs via een bewonersbrief geïnformeerd over de stand van zaken.

Op dit moment is nog niet bekend hoe de ontwikkeling er gaat uitgaat en daarom is besloten de herinrichting van de Bierkade en Venediën uit te stellen. Het benodigd onderhoud aan het riool zal echter wel uitgevoerd worden. Op basis van de klachten over wateroverlast is een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van het aanwezige riool. Onderhoud hieraan blijkt noodzakelijk. Het benodigde onderhoud betreft het vervangen van huisaansluitingen en het gedeeltelijk vervangen en renoveren van de hoofdriolering. Deze werkzaamheden maken het nodig om de bestrating op te breken.

Wortelgroei
Gelijktijdig met de rioolwerkzaamheden worden er toepassingen gedaan om nieuwe wortelopdruk te voorkomen, zodat er na de herbestrating minder snel verzakkingen ontstaan. Half september worden de bomen van voedingsstoffen voorzien. Hierdoor versterkt de wortelgroei naar beneden en verbetert de waterhuishouding. Door dit tijdig te doen, kunnen de bomen meer wortels maken en zijn ze vervolgens minder kwetsbaar tijdens de graafwerkzaamheden.

Vragen
Er wordt binnenkort gestart met de voorbereidingen. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden aan het riool starten, worden bewoners geïnformeerd.  Voor vragen: Karin Tuinman, omgevingsmanager, telefoonnummer (0299) 452 230 of per mail:  k.tuinman@purmerend.nl.

Venedien

Bierkade

3 comments

  1. Saskia wals schreef:

    Het is niet te geloven. Hierover wordt al 8 jaar, ja echt 8 jaar over gesproken samen met bewoners en de Gemeente Purmerend. En tot op heden nog geen enkele actie. En de bewoners van het Venedien hebben de brief waarin staat dat de herbestrating (weer) wordt uitgesteld nooit ontvangen. Best logisch toch dat de straat wel open gaat om het riool aan te passen, en dan later (wanneer?) de straat opnieuw open om de herbestrating door te voeren…..

  2. HR schreef:

    Treurige, late en lakonieke reactie van de gemeente. Het autoluw maken van de binnenstad heeft zin, maar hou de bewoners niet jaren aan het lijntje. En om toch over autoluw te spreken, gooi de Where weer open, hebben we een mooie gracht terug in de stad.

  3. A. Smit schreef:

    Wat boffen de bewoners aan het Venediën en de Bierkade: de bomen worden ‘vertroeteld’ en ze mogen blijven staan. Er worden zelfs aanpassingen gedaan zodat de bomen de bestrating niet meer aan kunnen tasten. Bij ons in de buurt zijn een paar zieke bomen weggehaald en daar zijn geen bomen voor teruggeplaatst. Want: “de bestrating heeft van de boomwortels te lijden.” We hebben daarvoor in de plaats lelijke bakken gekregen met een lullig struikje erin, dat al bijna kaal is en door de wind helemaal scheef is gewaaid. Ziet er niet uit! Goed bezig, gemeente Purmerend….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *