Het is af!

24/05/2011

de "feesttent" bij de opening

Met deze woorden begon de voorzitter van de bestuurscommissie Groengebied Purmerland de heer J.C. Klaver op vrijdag 20 mei zijn speech bij de opening . Klaver: “Op 28 november 2001 is begonnen met het maken van afspraken en deze zijn allemaal nagekomen. We zijn binnen het afgesproken tijdsbestek en budget gebleven. Er is zelfs nog iets over voor een eventueel klein project.”

De heer Wielinga, namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie sprak van een voorbeeldproject. Niet alleen omdat het op het op tijd klaar is, ondanks dat er grondeigenaren bij betrokken waren, maar ook vanwege de goede samenwerking tussen de Provincie en het Rijk.

Burgemeester Don Bijl gaf aan dat dit gebied belangrijk is voor de regio en voor de stad Purmerend. “Veel mensen genieten al van dit gebied met zijn twee fietsroutes. Een aan de oostzijde, dat twee jaar geleden is geopend, en een aan de westzijde dat vandaag wordt geopend. Het zijn mooie veilige en directe routes van hoge kwaliteit (vooral qua omgeving) naar de Zaanstreek, Landsmeer en Amsterdam.”

Historische fietsroute

De officiële opening vond plaats door het afgraven van het laatste stukje grond door een via GPS (global positioning system) bestuurde kraan. Vervolgens was het aan de Beemstermasters om als eerste in het groengebied te worden ‘losgelaten.’  Deze groep hardlopers doen mee met de Roparun, een estafetteloop van ongeveer 520 kilometer van Parijs naar Rotterdam, waarbij mensen in teamverband een sportieve prestatie leveren om op die manier geld op te halen voor onderzoek naar kanker (www.roparun.nl) . Hierna onthulde projectwethouder van Weidevenne Hans Krieger een van de drie panelen langs de historische fietsroute van de Melkweg.

‘s Middags waren er door het gehele gebied tal van activiteiten voor jong en oud. De kinderen van Brede School De Kraal waren uitgenodigd voor een SPORT & SPEL instuif. Ook waren er meerdere routes uitgezet in het gebied, die fietsend, steppend, skatend of wandelend konden worden verkend. Voor wie zonder fiets kwam waren er fietsen en steps beschikbaar. Daarnaast was het mogelijk een rondje te kanoën.

Het ontstaan

Het Groengebied Purmerland is aangelegd als groenbuffer tussen enerzijds Purmerend (Weidevenne) en anderzijds Landsmeer (Purmerland).

Het project is gesplitst in vier deelgebieden. Tegen Weidevenne gelegen is deelgebied 1 dat in juli 2005 officieel in gebruik is genomen. Het hiernaast gelegen deelgebied 2, van ca. 40 hectare, is in het voorjaar 2007 voor publiek opengesteld.

Deelgebied 3 is op 8 mei 2009 officieel geopend en bestaat uit een intensief te gebruiken boszone met speelplaatsen die via een zone van struinnatuur geleidelijk overgaat in open weidegebied met een laarzenpad. Door de aanleg van het fietspad werd het deel vanaf het Noord-Hollands kanaal bij de Nelson Mandelabrug tot aan de Nieuwe Purmerlanderrijweg opengesteld voor fietsers.

Medio juli 2010 startte de uitvoering van het vierde en laatste deelgebied aan de westkant van Groengebied Purmerland. Dit gebied beslaat circa 16 ha en ligt langs de spoorlijn Zaanstad – Purmerend. Dit gebied bestaat uit een natuurzone die deel uitmaakt van de ‘robuuste natuurverbinding’ tussen het Wormer- en Jisperveld en het Ilper- en Oostzanerveld.

Fietspaden

Het nieuw aangelegde fietspad sluit aan op het bestaande fietspad uit deelgebied twee. Hierdoor ontstaat er een verbinding met het Wormerpad. Resultaat hiervan is een recreatieve fietsverbinding tussen het Purmerbos en recreatiegebied Het Twiske, en een prima fietsverbinding tussen Purmerend en Zaanstad. Ook voor wandelaars, ruiters en kanoërs is er een plekje in dit gebied. Wandelaars en ruiters kunnen een doorgaande route van circa 1,5 km gebruiken en op de kanoroute zijn kano-overzetplaatsen en een visplaats.

Het ontwerp van het Groengebied Purmerland is opgesteld door Kees Hund, in opdracht van Landschap Waterland, en uitgewerkt door Grontmij Noord-Holland. Naast Landschap Waterland en de  gemeenten Purmerend en Landsmeer zijn het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Landschap Noord-Holland deelnemende partijen. Deze gaan het Groengebied Purmerland beheren.

De aanleg van Groengebied Purmerland is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Holland, de gemeente Purmerend en de Stadsregio Amsterdam.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *