Informatieavond toekomst Weidevenne

22/06/2012

foto: Frank Reijn

De huidige planologische regeling voor Weidevenne is sterk verouderd en versnipperd.  De gemeente wil daarom de plannen actueel maken voor de hele wijk door een nieuw bestemmingsplan Weidevenne 2012 vast te stellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor Weidevenne. Een bestemmingsplan bepaalt waar welke functies (bijvoorbeeld wonen, winkels, bedrijven, horeca) mogen komen, waar wel en niet gebouwd mag worden en hoe hoog en groot de gebouwen mogen zijn. Het bestaat uit een voorontwerpbestemmingsplan (conceptversie) en een ontwerpbestemmingsplan (wettelijke versie). Het voorontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd op het stadhuis.

De informatieavond gaat uitsluitend over het bestemmingsplan. Onderwerpen zoals Kop van West, afvalinzameling, parkeeroverlast, openbaar vervoer of bereikbaarheid komen nadrukkelijk niet aan de orde. De huidige planologische regeling voor de Weidevenne is sterk verouderd en versnipperd, daarom wil de gemeente de plannen actueel maken voor de hele wijk. De gemeente houdt voor alle bewoners van Weidevenne een informatiebijeenkomst:

Datum            : donderdag 5 juli 2012

Tijd                 : tussen 19.00 tot 21.00 uur

Locatie           : Stadhuis, raadzaal

Bewoners kunnen op deze avond vrijblijvend binnenlopen om het nieuwe bestemmingsplan te bekijken en vragen te stellen aan de verschillende vakambtenaren. Tijdens deze avond wordt ook de verdere procedure van het plan toegelicht. Voor vragen kunt u contact opnemen met Chantal Bernaards of Jeroen van der Weerd, via telefoonnummer (0299) 452 452.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *