Initiatiefvoorstel Toekomst historische binnenstad

29/06/2018

Met 24 stemmen voor en 10 stemmen tegen heeft de raad een initiatiefvoorstel van het CDA, D66 en GroenLinks aangenomen over de toekomst van de historische binnenstad. Hierin stelt de gemeenteraad een aantal uitgangspunten voor de binnenstad vast.

Zo bepaalt het water voortaan de begrenzing van de historische binnenstad; vanaf de Herengracht, richting de Wolthuissingel naar de Where en vervolgens via de Beemsterringvaart naar het NoordHollands Kanaal. Binnen dit gebied geldt dan het historiserend bouwen (zoals bij de Gedempte Singelgracht, Spijkerman en de Nieuwstraat) als uitgangspunt voor nieuw- of herbouw. Verder wordt binnen dit gebied alleen een bouwhoogte toegestaan die aansluit bij de aanwezige (historische) bebouwing. Hoogbouw is daarmee niet toegestaan in de historische binnenstad.

Het college is verzocht om binnen deze kaders een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden voor de historische binnenstad. Het besluit heeft gevolgen voor het nieuwbouwproject op de PostNL-locatie en de anterieure overeenkomst ((grondexploitatieovereenkomst die men sluit voor de vaststelling van een exploitatieplan) die de gemeente op 8 maart 2018 heeft gesloten met de projectontwikkelaar. De gemeente zal op korte termijn in overleg treden met de projectontwikkelaar over de nieuwe kaders voor de historische binnenstad en de gevolgen daarvan. Indien nodig zal het college, op voorstel van de PvdA, een alternatief zoeken voor de destijds afgesproken komst van vijftig sociale huurwoningen in (veld J) Kop West.

Vóór: CDA, D66, GroenLinks, Stadspartij, Ouderenpartij AOV Purmerend, PvdA en SP. Tegen: VVD, Leefbaar Purmerend en PVV.

Bron gemeente Purmerend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *