Ochtendverkeer turborotonde stagneert door voorrang verlenende auto’s

22/03/2013

foto: Amazonelaan, bron: Google Maps

Het verkeer op de turborotonde op de kruising Amazonelaan, Donaulaan en Laan der Continenten stroomt in de ochtendspits niet goed door. Veel automobilisten ondervonden hinder van filevorming omdat afslaande auto’s ten onrechte voorrang verlenen aan overstekende fietsers.

Fietsers die de Amazonelaan ter hoogte van de rotonde oversteken hebben geen voorrang en automobilisten zouden deze ook niet moeten geven. Niet alleen stagneert het verkeer op de rotonde hierdoor, ook zorgt het voor gevaarlijke situaties omdat auto’s uit de andere richting (die vanaf de Amazonelaan de rotonde op willen) deze voorrang vaak (terecht) niet verlenen. Mensen en vooral kinderen op de fiets weten dan dus niet waar ze aan toe zijn.

Verderop op de Amazonelaan zijn oversteekplaatsen voor schoolgaande kinderen. Hier worden automobilisten geacht wèl te stoppen voor overstekende mensen. Bij deze een oproep aan alle automobilisten die over de turborotonde de Amazonelaan op gaan: geef bij het afslaan overstekende fietsers géén voorrang en denk bij het rijden over de Amazonelaan aan uw snelheid. Zo bereiken we een veiligere en overzichtelijkere verkeerssituatie.

Namens de wijkgroep “Veilig Weidevenne”, te vinden op: https://www.facebook.com/groups/veiligweidevenne.

16 comments

 1. Weidevenne bewoner schreef:

  De file wordt niet veroorzaakt door het voorrang verlenen aan fietsers, maar door het stoplicht dat op rood staat op het kruispunt Laan der Continenten en Azielaan.

 2. Niek schreef:

  Wat is dit volstrekte flauwekul.

  Als eerste wees blij, dat de (schoolgaande) fietsers de gelegenheid krijgen, tijdens de drukke ochtendspits, om veilig te kunnen oversteken.

  Nee probleem ligt elders, namelijk de rotonde zelf. Onoverzichtelijk bij drukte, moeizaam om op te komen zowel vanaf de Amazonelaan, als vanaf de Donaulaan. Stoplichten die niet goed werken. Mensen voelen vanaf de zojuist genoemde wegen, altijd een spanning om de rotonde op te rijden, zeker als je kiest voor rechtdoor, of driekwart. Nee in de ochtend en late middag spits, is deze rotonde een drama,zelfs soms gevaarlijk met noodstops OP de rotonde, die door onduidelijkheid zelf, opstopping creeert.

  Dit is een rotonde, waar nog eens naar gekeken dient te worden. En nee schuif dit niet af, op de juiste handelende “hoffelijke” automobilist. Want daan kan ik alleen maar respect voor hebben dat zij gelukkig rekening houden met de fietsers. Want het zijn namelijk ook de jongere fietsers die tijdens deze drukte naar school moeten.

  1. Monique schreef:

   Het is dus niet veilig oversteken. Omdat vooral de kinderen niet weten waar ze aan toe zijn. Zij houden zich aan de regels, worden echter van een kant gebaard om door te rijden en vervolgens op de tweede helft van de oversteek rijden de auto’s door. Veilig oversteken is wanneer alle verkeersdeelnemers de regels kennen. En in de schoolzone mensen en kinderen over laten steken. Dat is dus niet op de rotonde, maar daarna (2x).

   1. Niek schreef:

    Je trekt het nu uit zijn verband, het artikel gaat over stagnatie op de rotonde, en dat dit komt door auto’s die voorrang verlenen aan de fietsers.

    Die rotonde is prut, en nogmaals ik ben uberhaupt niet blij met die gehele verkeerssituatie, maar prijs de chauffeur die voor mijn kind stopt, en dan heb ik het niet over onduidelijkheid, want die is er al!

 3. Hans schreef:

  Gevaarlijke situaties omdat men een andere weggebruiker voorrang verleent? Oproepen om fietsers lekker plat te rijden? Laat me niet lachen. Wat maakt De Weidevenner zich hier belachelijk zeg. Ga lekker fietsen!

  1. Monique schreef:

   Jammer

 4. Truus vd Weide schreef:

  Ten onrechte voorrang verlenen kan niet. Je verleent voorrang of niet en of het wel of niet terecht is maak je zelf uit. Dat heeft te maken met fatsoen en omgaan met andere (mede!)wijkbewoners. Er steken daar veel kinderen over en als die gevaar lopen omdat automobilisten haast hebben, is dat niet goed te praten. Het mooie in een wijk is dat je alles samen kunt doen, een beetje geven en nemen. Als je als automobilist een paar minuten eerder wilt thuis komen door fietsende kinderen geen voorrang te geven, moet je toch maar eens gaan nadenken of je wel thuishoort tussen andere wijkbewoners (met kinderen).

 5. Jaap Purmerend schreef:

  Onderstaand de reactie van Gemeente Purmerend op de vraag wat de verkeersregels zijn bij een “schoolzone”.

  Een schoolzone brengt formeel geen nieuwe of andere regels met zich mee. Wel vragen we binnen de schoolzone extra aandacht voor het gebruik van de weg door kinderen en hun verzorgers. Binnen deze zone komen op gezette tijden schoolkinderen uit de klas en volwassenen komen de kinderen halen of brengen. Even is het er heel erg druk. Door de omstandigheden kan het zijn dat de aandacht voor het andere verkeer wat verslapt. Een schoolzone is dan ook attentieverhogend om het weggedrag aan de situaties aan te passen en binnen de schoolzone extra alert te zijn en rekening te houden met kinderen en hun verzorgers.

 6. Monique schreef:

  Diezelfde ‘hoffelijke’ automobilisten die stoppen voor fietsers bij de rotonde, laten heel vaak op de rest van de amazonelaan geen schoolgaande kinderen oversteken. Lekker hoffelijk. Fietsers plat rijden? Wie zegt dat? Nee, met zijn allen stil gaan staan op een rotonde dat is lekker handig. En een kind dat van de ene kant voorrang krijgt terwijl hij/zij netjes wacht vanwege de haaientanden, twijfelend dan maar doorfietst om vervolgens van de andere kant voor de sokken te worden gereden omdat de auto’s aan die kant wel gewoon doorrijden. Dat is veilig?!

 7. Eric Kooijman schreef:

  Ik begrijp de kritiek op de rotonde. De verkeerskundige van de gemeente moet er nog maar eens goed naar kijken, ik heb er geen problemen mee maar zie wel dat het soms onduidelijk is voor sommige mensen.

  Dat staat voor mij echter los van de overstekende fietser die door de automobilisten voorrang krijgen terwijl de fietsers volgens de aanwezige bebording en belijning voorrang moeten verlenen aan de automobilisten.

  Als fietser ervaar ik het vaak op dit punt. Ik krijg voorrang van een automobilist die vanaf de rotonde komt. Prima, ik steek m’n hand op, bedank de automobilist met een knikje en fiets de weg over. Van rechts komt er echter een auto aan die er voor kiest (dat is z’n goed recht) om mij geen voorrang te verlenen. Dus moet ik alsnog stoppen… Kinderen zouden de tweede auto wel eens kunnen missen… Fietsers voor laten gaan is fijn, netjes maar kan hier dus ook gevaarlijk zijn.

 8. Carla schreef:

  Het gaat hier niet om mensen op te roepen om “fietsers plat te rijden”, maar een oproep om bewuster aan het verkeer deel te nemen. Met name door duidelijkheid te scheppen juist voor kinderen. Zij hebben op jonge leeftijd nog niet het juiste inschattingsvermogen om te zien hoe gevaarlijk een situatie kan zijn. De haaientanden vlak na de rotonde op de fietspaden staan er niet voor niets lijkt mij.

 9. George schreef:

  ‘Niet alleen stagneert het verkeer op de rotonde hierdoor, ook zorgt het voor gevaarlijke situaties omdat auto’s uit de andere richting (die vanaf de Amazonelaan de rotonde op willen) deze voorrang vaak (terecht) niet verlenen”

  Ik rijd al jaren deze route elke ochtend en als het uitkomt, stop ik voor fietsers, kindereren en mede ouders. Als ik door zou rijden (dit gaat meestal al in een langzaam tempo) zou ik alleen maar ietsje eerder aansluiten bij de rij voor de rotonde. Dat in het achterhoofd houdende, waar komt die wetenschap vandaan dat de stagnatie komt door het hoffelijke en rustige verkeer? Hoeveel tijd kost ‘de stagnatie’ werkelijk, 10-20 seconden? Denk eens even na voordat er zo’n stemmingmakend artikel wordt geschreven. Sta eerder stil bij het ontbreken van fatsoenlijke zebrapaden bij de scholen en een beter toezicht op de auto’s die in alle haast (lees te hard rijdend) zich naar de rotonde scheuren, zich niet bekommerend om kinderen en mensen die niet eeten wie er wel en niet zal kijken als ze oversteken.

  1. Hans schreef:

   Geheel mee eens. Om te reageren op je zebrapaden, die gaan er zeker niet komen of je moet ze zelf gaan schilderen dan moeten auto’s zich er ook aan houden. Dat er nooit zebrapaden zullen komen heb ik vernomen van de Gemeentelijke verkeerskundige tijdens een informatie avond over de volgens vele bewoners erg hoge rijsnelheid van buurtbewoners van de Stadshoven in hun auto’s op de Donaulaan, richting de turborotonde aan de andere kant. Deze meneer van de Gemeente zei namelijk heel zeker te weten dat een zebrapad meer ongevallen zal veroorzaken omdat auto’s niet zouden remmen voor een zebrapad. Iets met discipline en remmen voor een zebrapad. Een voorbeeld van de te grote ruimte die auto’s krijgen in de woonwijken van Purmerend. Vergeleken met Amsterdam waarvandaan ik net ben verhuisd, vraag ik me soms af waar het veiliger fietsen is, je zou verwachten Purmerend. Ik pleit voor voorrang voor de fietsers bij de rotonde en tevens voor zebrapaden bij scholen.

  2. Peter V schreef:

   Regels zijn er voor de veiligeid en duidelijkheid. Houd je daar dan ook aan!

   Als de ander voorrang heeft: verleen dan voorrang.

   Als de ander voorrang dient te verlenen; ga dan niet uit hoffelijkheid ZELF voorrang verlenen!

   Dan ga je ten eerste tegen de op dat moment geldende verkeersregels in, en ten tweede houd het achteropkomend verkeer daar geen rekening mee en kan hard in de ankers.

   1. Truus vd Weide schreef:

    Je mag er maar 30km, dus als je hard in de ankers moet, ga je veel te snel. Maar ook hiermee zullen bestuurders die de fietsende kinderen geen voorrang willen geven wel de nodige moeite hebben. Eerst moet iedereen zich maar eens aan de toegestane snelheid houden.

 10. J.Schurink schreef:

  Ik ben een fietser en vind het onbegrijpelijk dat het fietspad naar de stad geen voorrang heeft op welk verkeer dan ook.

  Stimuleer het gebruik van de fiets om naar de stad te gaan!

  Gemeente neem een voorbeeld aan andere gemeentes, zoals Utrecht, en verschuil je niet achter het 50km gebied, bijna overal is het al 30km. Zeker waar veel kinderen moeten oversteken zouden zebrapaden en voorrangs situaties gcreëerd moeten worden!

  Hulde aan de automobilist die fietsers voorrang verleend!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *