Onduidelijkheid over eilandjes Weidevenne

03/07/2020

Op dit moment is er veel onrust onder omwonenden over wat er gaat gebeuren met de eilandjes achter de Incastaat en Masaistraat. De aanleiding hiervoor is de brief van de wijkmanager van 21 april 2020 over de verwerking van de plannen HOP Weidevenne. In deze brief staat het volgende: “Locaties vier en vijf worden weer geschikt gemaakt als losloopgebied. Twee bruggen in dit gebied komen te vervallen. Op de kaart is dit aangegeven met rode kruizen.”

Omwonenden zijn bang dat onder andere de groenstrook (buffer tussen woningen en spoorlijn) verdwijnt. Om deze onrust weg te nemen heeft bewonersgroep HOP Weidevenne op voorhand van publicatie op 9 juli, het stuk opgevraagd bij de gemeente. Uit het voorstel van het college deze passage, waarin het een en ander duidelijk wordt.

Voorstel
“De eilandjes achter de Incastraat en Masaistraat zijn oorspronkelijk ingericht als losloopgebied voor honden. Deze gebieden zijn echter nauwelijks onderhouden. In het plan is opgenomen dat het achterstallige onderhoud weggewerkt wordt en dat de oorspronkelijke situatie wordt hersteld, m.u.v. de bruggen tussen de eilanden. Deze bruggen zouden verwijderd worden, waardoor de beheerkosten van de nieuwe brug niet opgevoerd hoeven te worden. Uit de wijk is hier heel veel reactie op gekomen met het verzoek de bruggetjes te behouden. Daarnaast hebben omwonenden hun zorgen geuit ten aanzien van het onderhoud. Het groen dat er nu is vormt een natuurlijke geluidswal tussen de woningen en het spoor. Geadviseerd wordt het plan hierop aan te passen: de bruggetjes te behouden en voordat met het wegwerken van het onderhoud gestart wordt deze plannen af te stemmen met omwonenden. Waarbij wel vastgehouden wordt aan het losloopgebied voor honden, wat dit oorspronkelijk ook was.”

Bezwaar
Heeft u hierover nog vragen dan gaat aanstaande donderdag, na publicatie, een bezwaartermijn in. Hop Weidevenne heeft als bewonersgroep verder geen invloed op de plannen. Vragen kunnen ingediend worden via het Klantcontactcentrum, Postbus 14, 1440 AA Purmerend onder vermelding van Plan Hop Weidevenne.

Via deze link kunt u de kaart met het nog vast te stellen plan bekijken.

“eilandje” bij Masaistraat

“eilandje” bij Masaistraat

1 comments

  1. Smink schreef:

    Yes voor de hondjes en No voor de schijtende katten in de voor en achtertuinen katten belasting graag voor de gene die ze heerlijk overal buiten laten lopen de mijne zijn gewoon lekker thuis en hondenbelasting wordt betaald weet alleen niet waarvoor want je kunt ze nergens fatsoenlijk uit laten met al die grasaren langs de weg waar kunnen de kosten heen van de dierenarts om ze uit hun pootjes te laten halen wat een dieronvriendelijke mensheid bestaat er toch ikke ikke ikke en de hond kan stikken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *