Paard of wagen?

11/01/2011

Purmerend heeft een vuilniswagen (met hefarm), en die kost een paar centen. Daar gaat heel wat rekenwerk aan vooraf, en tachtig jaar geleden was het al net zo, getuige dit artikel in De Waterlander uit 1928.

‘Bij den reinigingsdienst wordt gebruik gemaakt van twee trekpaarden voor de vuilniswagens. Doch de paardentrekkracht wordt de laatste jaren veel verdrongen door den motor, of autotractie. Er is onderzocht of tractors voor den reinigingsdienst goedkoper zouden zijn.

Normaal heeft één paard 47 diensturen bij het ophalen van vuilnis en stroo-resten van de markt, en één 38 uur bij het ophalen van privaattonnen en vuilnis uit de Purmer. Deze paarden kosten per dag aan onderhoud f 1,26, waarbij verder gerekend moet worden aan afschrijving en rente van aankoop à f 500, een bedrag van f 75 per jaar, of ongeveer 25 cent per werkdag, zodat de werkelijke kosten per paard per dag f 1,50 bedragen, of f 10,50 per week. Tezamen wordt dat f 21 voor twee paarden, die samen 82 uur dienst doen, zoodat de kosten per dienstuur ongeveer 25 cent bedragen.

Wanneer de dienst met twee tractors zou uitgevoerd worden, dan zouden de kosten bedragen: aan rente en afschrijving van twee tractors à f 2200 per stuk: f 440 per jaar of 10 cent per dienstuur, aan gebruik van petroleum 82 keer 4 liter à 13 cent per week is f 42,64 of per dienstuur 52 cent: totaal per uur 62 cent. De reparatiekosten, onderhoud, etc. en kosten van wegenbelasting waarvoor in totaal een bedrag van

f 400 per tractor per jaar gerekend mag worden. Het blijkt dus uit bovenstaande berekening, waarmede de commissie zich vereenigde, dat het gebruik van tractors veel duurder dan paarden zou zijn. Van B. en W. zullen daarom geen voorstellen tot verandering komen. En zoo houden we hier de zwarte, sterke reinigingspaarden.’

Artikel en foto aangeleverd door Piet Jonker, redactielid wijkkrant Centrum

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *