Parkeren in de stadshoven

06/08/2012

Rotterdamhaven, foto: googlemaps

Voor het parkeren in de stadshoven gelden verschillende regels en afspraken. Helaas wordt regelmatig overlast ervaren met  het parkeren buiten de parkeervakken en het  parkeren bij genummerde parkeervakken in de stadshoven. De regels en afspraken die hiervoor gelden zijn misschien niet voor iedereen duidelijk. Hierbij willen we deze regels en afspraken aan alle bewoners kenbaar maken, om hiermee de overlast tot een minimum te beperken.

Parkeerverbodszone

In Weidevenne geldt een parkeerverbodszone. Een parkeerverbodszone wordt aangegeven met een parkeerverbodszonebord. Concreet betekent dit dat men alleen in de hiervoor bedoelde parkeervakken mag parkeren. Indien dat niet gebeurt, kan hierop gehandhaafd worden.

Rotterdamhaven, parkeren buiten de vakken

Wij hebben signalen gekregen dat in de Rotterdamhaven structureel buiten de parkeervakken wordt geparkeerd. Deze overtreding leidt tot ernstige overlast. Bovendien kan calamiteitenverkeer hiermee worden gehinderd. Om die reden zijn wij genoodzaakt de komende periode hier intensief op te gaan handhaven.

Genummerde parkeerplaatsen in de stadshoven

In 2009 is er een evaluatieonderzoek gehouden onder bewoners over de inrichting van het parkeren in de stadshoven. Daar is immers gekozen voor een nieuw parkeerconcept: het gebied is openbaar maar de parkeerplaatsen zijn genummerd en zijn bedoeld voor de bewoners. Er is toen voor gekozen de bestaande situatie te handhaven.

Dit zijn de afspraken die over parkeren zijn gemaakt:

  • Voor het hele gebied geldt: er mag alleen geparkeerd worden in de vakken.
  • Alle parkeerplaatsen zijn openbaar.
  • In de binnenterreinen van de hoven bevinden zich genummerde parkeerplaatsen.  Deze nummers komen overeen met de huisnummers van de  eengezinswoningen  rondom het binnenterrein.
  • De nummers zijn een hulpmiddel zodat er voor alle woningen een parkeerplaats  beschikbaar is.
  • Het systeem van nummers werkt als iedereen meewerkt.
  • De parkeerplaatsen voor flatbewoners, bezoekers en tweede auto’s zijn gelegen  buiten het hof.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Weidevenner