Plannen Brantjesoever ter inzage

20/02/2019

Op 19 november waren omwonenden uitgenodigd voor een inloopavond over de Brantjesoever aan de Purmersteenweg, voorheen De Oude Haven van de bekende Purmerendse ondernemer Brantjes.  Als volgende stap heeft de gemeente de plannen en besluiten bekend gemaakt. Het projectplan tegenover het stadhuis bestaat uit 116 woningen, verdeeld over een appartementengebouw (60 woningen), 26 grondgebonden woningen, 12 appartementen bij de grondgebonden woningen en 18 sociale huurwoningen. In het plan is veel aandacht voor het historisch belang van de locatie.

Tot en met 28 maart 2019 liggen de ontwerp-omgevingsvergunning, het ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet geluidshinder en het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor een ieder ter inzage op het stadhuis aan de Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het ontwerpbestemmingsplan is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijzen
Tijdens deze termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Vervolgens besluit het gemeentebestuur over de omgevingsvergunning, de hogere grenswaarde Wet geluidhinder en het bestemmingsplan. Meer informatie is te vinden op de bijgevoegde kennisgeving zoals deze is opgenomen in de Staatscourant. Deze kennisgeving is ook gepubliceerd in het Purmerends Nieuwsblad.

Bijlage kennisgeving terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Staatscourant:

PDFBijlage ter inzage

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

De Weidevenner