Reclamemast A7

26/11/2015

reclamemastopgetakeldPal naast de ingang van het Beusebos is deze week een knalgele reclamezuil met lichtbak geplaatst. De zuil komt hoog boven het Beusebos en de A7 uit en trekt daarmee de aandacht van het passerende verkeer. Stichting Vrienden van het Beusebos vreest de negatieve effecten ervan op de verkeersveiligheid en het bos.

Woordvoerder Eric Kooijman van de stichting “Velen vinden de plaatsing van een reclamezuil  sowieso niet erg verstandig in een bocht langs de A7, op een plek waar chauffeurs beter hun volledige aandacht bij de kromming in de weg kunnen houden. Uit een brief van Rijkswaterstaat d.d. 28 oktober 2013 aan de gemeente Purmerend blijkt dat Rijkswaterstaat de plaatsing van de reclamezuil onwenselijk acht voor een veilige doorstroming van het verkeer. Vanwege de aanwezige weefvakken en -bewegingen, het deels ontbreken van een vluchtstrook en de naderende scherpe bocht in zuidelijke rijrichting vraagt de huidige verkeerssituatie op de A7 extra aandacht van de automobilist.”

“Onverstandig van de gemeente om juist op deze plek een aandachtstrekker als een reclamezuil te plaatsen. Ook wanneer de gemeente de exploitant sommeert een boodschap te verwijderen wanneer RWS constateert dat deze reclame ‘verkeersafleidende effecten’ heeft, zoals er naar aanleiding van de brief van RWS is afgesproken, zou dit wel eens te laat kunnen komen voor de onfortuinlijke bestuurder die iets te lang naar de reclame zat te kijken…”.

“De grote toename van verkeersbewegingen en het vervoer van onveilige stoffen over de A7 (13.558 verkeersbewegingen met brandbare gassen, – vloeistoffen en toxische vloeistoffen aldus concept Adviesrapportage Brandweer Purmerend d.d. 2012) doet ons vermoeden dat als er een ongeluk gebeurt, de gevolgen groot kunnen zijn voor zowel weggebruikers als de vele omwonenden in de groeiende wijk Weidevenne”, aldus Kooijman. “Het advies van de Brandweer geeft duidelijk aan dat er onder andere bij een BLEVE (kokende vloeistof-gasexpansie-explosie) aanzienlijke risico’s zijn voor zowel weggebruikers als omwonenden. Er lijkt hier sprake te zijn van het motto reclamemast voor alles”.

Wat vindt u van deze reclamemast? Mooi, moet kunnen of maakt mij niet uit. De redactie hoort graag uw mening. Mail naar info@weidevenner.nl.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *