Strategische Gebiedsvisie De Purmer ter inzage

24/07/2023

Gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Purmerend hebben samen een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld. Een visie voor de lange termijn, tot 2035, die richting geeft en duidelijkheid schept voor alle belanghebbenden en rond dit bijzondere gebied. Met een lange geschiedenis van uiteenlopende ambities, wensen en kernwaardes is in juli 2019 gestart met het inventariseren wat de huidige visie op De Purmer is. De visie ligt nu ter inzage. De inzagetermijn loopt tot en met 28 september.

Er zijn gesprekken gevoerd met inwoners, ondernemers en betrokkenen over de kansen die er liggen, de kwaliteiten ervan en over ieders wensen en er is gekeken welke kansen er liggen voor de toekomst voor landbouw voor de regio, voor lokale recreatie, natuurontwikkeling en woningbouw. Mede op basis van de opgehaalde input is nu een Strategische Gebiedsvisie voor De Purmer opgesteld.

Mario Hegger, wethouder gemeente Purmerend: “Voor ons deel van De Purmer vinden wij het belangrijk dat wonen, natuur en recreatie samenkomen. Zo kunnen bewoners wandelen in het bos en fietsen en werken verderop in De Purmer. Een waardevol element voor de leefbaarheid van onze stad zo dichtbij.”

Protest in 1974

Ter inzage
De visie is te vinden op de website van BRO en via de websites van de gemeente Edam-Volendam, Purmerend en Waterland. Daarnaast is de ontwerpvisie fysiek in te zien op de volgende locaties: Stadskantoor Edam-Volendam, W. van der Knoopdreef 1, 1132 KN Volendam en Gemeentehuis Waterland, Pierebaan 3, 1141 GV Monnickendam. Bij de gemeente Purmerend kunt u een afspraak maken met onderstaande betrokken ambtenaar om de ontwerpvisie op het stadhuis digitaal in te zien.

Reactiemogelijkheid
Tijdens de periode waarin de visie ter inzage ligt kan schriftelijk of mondeling een zienswijze worden ingediend. We hebben hierbij afgesproken dat ingekomen reacties vanuit alle 3 gemeenten naar 1 post- en mailadres gaan. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan Projectgroep Purmervisie, Postbus 180, 1130 AD Volendam, onder vermelding van “zienswijze inspraak Purmervisie”. Wij verzoeken u daarbij aan te geven op welk specifiek deel van de Purmer uw zienswijze betrekking heeft.U kunt uw inspraakreactie ook indienen via mail:  purmervisie@edam-volendam.nl

Degenen die een mondelinge inspraakreactie willen geven, kunnen dat doen na het maken van een afspraak bij de betreffende gemeente. U kunt daarvoor een afspraak maken met: Gemeente Purmerend, mevrouw P. Hania, via 0299 452 452, Gemeente Waterland, de heer E. Schiedon, via 0299 658 585, Gemeente Edam-Volendam, de heer Th. Silven, via 0299 398 398.

De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Bekijk hier Visie De Purmer     

Klik hier voor een You Tube filmpje over de visie De Purmer

Bron: Gemeente Purmerend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *