Terugblik Purmerender muziektent

06/08/2023

Soms kom je in Purmerend dingen tegen waarvan je denkt, hé wat leuk, dat wist ik niet. Op deze site plaatsen we regelmatig een artikel uit het boek Terugblikken, verhalen over de stad en haar bewoners, van Piet Jonker, redacteur/fotograaf van weidevenner.nl. Deze keer De Purmerender muziektent. Purmerendse senioren herinneren het zich nog. De houten tent in het plantsoen met regelmatig concerten,  later in gebruik als openbare volière en uiteindelijk gesloopt.

In 1891 verkeert stadsherberg De Doele in slechte staat en moet er hoog nodig onderhoud worden gepleegd. De gemeenteraad wordt per brief gevraagd meteen maar een echte concertzaal compleet met tribune in het pand te bouwen, zodat de plaatselijke zang- en muziekverenigingen een plek hebben om te repeteren en uitvoeringen te verzorgen. De brief is ondertekend door inwoners, verenigingen en de huurder, familie Hupkes. Helaas is de gemeentekas zo goed als leeg en na veel gekrakeel besluit de gemeente geen geld in een dure muziekzaal te steken. Het blijft bij de hoognodige reparaties. Om toch uitvoeringen te kunnen geven vraagt het Stedelijk Muziekkorps een vergunning aan voor de bouw van een eigen muziektent achter De Doele.

Groen licht
Het korps heeft door gulle giften van de bevolking flink geld in kas, maar de gemeente ziet het niet zitten. Zelfs het aanbod om de muziektent ‘in vrijen eigendom‘ aan de gemeente te schenken, wordt niet aangenomen vanwege te verwachten hoge onderhoudskosten. Een jaar later krijgen de muzikanten onverwacht toch groen licht, en als tegenprestatie moet het korps jaarlijks een aantal openbare concerten geven. Na uitvoerige discussie in de gemeenteraad over te gebruiken materialen kan aannemer G. Honijk voor ƒ355,- de tent bouwen. Op 6 oktober 1892 wordt onder leiding van dirigent J.P. Groot de eerste uitvoering in de nieuwe muziektempel gegeven.

Muziektent Doeleplein

Commentaar
In 1902 moet vanwege uitbreiding van het marktterrein de tent verkassen naar een ander deel van de Doeletuin en in 1912 verhuist de tent naar de zogenoemde ‘Konijnenberg’ aan de Nieuwegracht. Onder grote belangstelling en commentaar van nieuwsgierige Purmerenders wordt de complete muziektent over ronde heipalen (juffers van de firma Brantjes) via de Nieuwstraat, in de volksmond Paardenmarkt, naar de nieuwe plek gerold. Bewoners van de Nieuwegracht willen de tent graag zo ver mogelijk van de huizen af en bewoners van de Heerengracht zien de tent liever bij het Tramplein, maar eind juli kan iedereen genieten van muziek op de Konijnenberg.

Rijverbod
Na 1945 is er weinig belangstelling meer voor concerten in de muziektent, mede vanwege het ontbreken van fatsoenlijke zitplaatsen voor de toeschouwers die plaats moeten nemen op veilingkistjes. De voorzitter van Kunst na Arbeid zegt over de staanplaatsen: “Niemand is bereid een paar uur voor schildwacht te spelen en ook de koude westenwind doet de muziek, maar ook de mensen, verwaaien.”  Daarnaast zorgt langskomend verkeer voor overlast. Een rijverbod tijdens uitvoeringen helpt niet, want vooral fietsers storen zich (toen al) niet aan de borden en rijden gewoon door. De afmeting van de tent geeft ook wel een moeilijkheden. Een Canadees korps past niet in de tent, waardoor de slagwerker op een stellage buiten de tent moet plaatsnemen.

Vogelvreugd
De sectie Muziek en Dans van de Purmerender Gemeenschap  probeert met een prijsvraag nog bezoekers te trekken, maar de klad zit er in en de muziektent wordt ook nog eens te duur in onderhoud. De gemeente koopt, samen met een aantal Waterlandse gemeenten, een nieuwe rijdende muziektent die overal kan worden ingezet en de oude tent wordt door de plaatselijke Vereniging Vogelvreugd ingericht als openbare volière. Als de vereniging niet genoeg leden meer heeft voor de verzorging geeft de gemeente de tent in gebruik aan Barend Cruijff, de bekende vogeltjesman.

Nieuwe muziektent
De muziektent gaat echter zienderogen achteruit en de jeugd vermaakt zich niet alleen onder de tent, maar ook met takken en steentjes gooien en pijltjes schieten naar de vogels. Geregeld wordt het gaas vernield en is Cruijff weer een aantal vogels kwijt. Uiteindelijk wordt door gemeentewerkers op 26 april 1971 de inmiddels bouwvallige muziektent  gesloopt.

Kopie
Een plan van Initiatiefgroep De Purmerender Muziektent om een door plaatselijke ondernemers te maken nieuwe muziektent te plaatsen als cadeau aan de stad en burgers tijdens de feesten in 2010 gaat niet door. De gemeente houdt de hand op de knip. In 1891 gebeurde hetzelfde, maar uiteindelijk kwam de muziektent er toch. In de tuin van Villa Clementine is bijna een halve eeuw later een iets kleinere kopie van de originele muziektent gebouwd. Vrijwel op de plek waarop het begon.                                                                                          

 

1885, Stedelijk Muziekkorps te Purmerend, 1910

         

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws in Weidevenne, Kop West, Centrum en Beemster, schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *