Vervolg herinrichting speelplekken Rocky Mountainstraat

31/05/2011

Eén van de betere speelplekken aan de Rocky Mountainstraat

In het artikel van 6 mei heeft de kerngroep aangegeven dat zij een enquête ging uitvoeren in de Siërra Madrestraat en de directe omgeving omtrent het herinrichten van de speelplekken die in de Rocky Mountainstraat zijn. Veel bewoners hebben de enquête ingevuld en waren  zeer tevreden dat er weer speeltoestellen op die plek komen. Ook het verwijderen van de zandbak vond bijna iedereen een noodzaak.

De Kerngroep Weidevenne heeft een verzoek ontvangen van een bewoonster uit de Siërra Madrestraat om de speelplekken in de directe leefomgeving, gelegen in de Rocky Mountainstraat, te herinrichten. Het betreft een drietal kleine, bij elkaar gelegen, speelplekken waar geen speeltoestellen staan of hebben gestaan. Op één locatie is een ronde zandbak met betonnen rand waarbij een metalen bank is gesitueerd.

Van de speeltoestellen die bij de inrichting omstreeks 2000 zijn aangebracht, is nog één toestel aanwezig welke door de slechte staat niet meer gebruikt wordt. De aanwezige zandbak met een bankje zijn in goede staat, maar erg vervuild. Het verzoek van de bewoonster is om betere speelmogelijkheden voor de kinderen in de directe leefomgeving te creëren. In overleg met de wijkmanager heeft de kerngroep de mening van de bewoners gevraagd. De gehanteerde enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in de draagkracht van het verzoek en de wijze van herinrichting van de speelplekken.

In totaal is bij 82 woningen een enquêteformulier bezorgd. De kerngroep heeft enkele dagen daarna in de Siërra Madrestraat, Grand Canyonstraat vanaf de Melkweg, Andesstraat, Rocky Mountainstraat (vanaf de Melkweg) en 10 woningen gelegen aan de Melkweg de formulieren opgehaald.

Retour ontvangen formulieren                                                 39

Bezochte woningen met vraagstelling over enquête           30

Woningen met afwezigheid bewoners                                   13

Respons ontvangen informatie over gehele wijkdeel is     84%

Resultaat gestelde vragen in enquête.

Vraag 1.         Bent u het eens met het plan dat de speelplekken in de Rocky Mountainstraat  heringericht worden?

Schriftelijk antwoord met ja                            34

Mondeling antwoord met ja                            29

Bewoners zonder voorkeur                               2

Bewoners met bezwaar tegen herinrichten speelplekken. 4

Vraag 2.    Naar wat voor type speelvoorziening gaat de voorkeur van (uw) kinderen uit?

Klim- klautertoestel         28 x

Glijbaan                             19 x

Evenwichtstoestel           10 x

Veerelement (wip)          10 x

Schommels                      19 x

Rektoestel                        14 x

Anders nl. Plantenbakken, knikkerpotjes, jeugdhonk, voetbalveldje, voor 55+.

Vraag 3.  De zandbak moet worden verwijderd? eens/oneens

Via ingevulde formulieren:       eens 29 x  /  oneens  5 x

Op mondelinge vragen           eens 28 x  /  oneens  2 x

Vraag 4     Bereid mee te denken en/of te helpen?  Zo ja, naam en adres

7 bewoners hebben zich hiervoor aangemeld

Ontvangen aanvullingen, wensen

 1. Maak op de Melkweg de hondenuitlaatplekken aan één zijde van de weg.

De andere zijde kan voor speelgelegenheid worden gebruikt

Opmerking:  van dit verzoek is een groot aantal bewoners voorstander

 1. Richt deel groenstrook aan de Melkweg voor huisnrs. 133, 135, 137 in als voetbalveldje voor kinderen
 2. Bij personen voor handhaving zandbak: – deze voorzien van een net.
 3. Van belang is dat onder de speeltoestellen rubberen tegels of kunstgras aanwezig zijn.
 4. Geen bankjes bij de speelplekken. Vaak overlast van hangjeugd. (vele verzoeken)
 5. Eén mevrouw is voorstander van plantenbakken. Zij ruimt altijd de blikjes op die hangjeugd achter laat
 6. Bij vraag 1 is bewoner (Rocky Mountainstraat) voorstander voor het inrichten voor 55+ bewoners. Er is speelgelegenheid voldoende bij de scholen.
 7. Op afscheidingshek van school de Marimba, een bord plaatsen: Na 22.00 uur geen gebruik maken van speelplaats.

Kerngroep Weidevenne

4 comments

 1. H.P. Vreijling schreef:

  Als bewoner aan de Rocky Mountainsstraat en direkt zicht hebbende op de huidige speeltoestellen kan ik stellen dat er nauwelijks gebruik is gemaakt van deze voorziening de afgelopen 10 jaar, zeker niet door de doelgroep waarvoor deze bestemd is. Wel van de grotere jeugd die meer vernielde dan erop speelde, zie de reparatiekosten aan het inmiddels verwijderde draaimolentje. Omdat het aantal kinderen in deze buurt steeds minder wordt lijkt het mij niet verantwoord veel geld aan herstructureren uit te geven.Er zijn inderdaad genoeg speelmogelijkheden in de buurt o.a. rond de Marimba school.

  P.S. Wat beter onderhoud op de bestaande groenvoorziening lijkt mij meer voor de hand liggen i.p.v. weer nieuwe dingen verzinnen (op verzoek van één mevrouw ?)

 2. Bea Hessels schreef:

  Als bewoner met twee kleine kinderen lijkt me de verklaring van het niet gebruiken van de speelstoestellen een simpele: er zijn nml geen speeltoestellen. Er staat nu een soort houten bloem, wat je er mee moet weet niemand en een grote kattenbak (de voormalige zandbak). Dit nodigt niet uit om even met je kinderen naar toe te lopen. Maak er een gezellig pleintje van en meneer hierboven kan ook weer genieten van het uitzicht!

 3. Cindy schreef:

  Het zal een aanwinst zijn voor de straat en vooral voor de kinderen een gezellig pleintje met mooie speeltoestellen. En gelet op de uitkomst van de enquete is er voldoende draagvlak in de gehele buurt om er iets leuks van te maken.

  Ik begrijp uit de eerdere reactie dat meneer angst heeft voor verandering maar we gaan er met z´n allen iets leuks van maken!

 4. Jannie schreef:

  Als moeder van 2 jonge kinderen kan zeggen dat het zeer zeker een verreiking van de buurt zou zijn wanneer van deze plek eens een gezellig en leuk speelpleintje zou worden gemaakt. Het nodigt nu zeker niet uit….ik laat mijn kinderen namelijk niet in een kattenbak spelen en meer is er niet, maar wanneer er een leuke speelplaats van zou worden gemaakt, gaan wij daar zeker met heel veeel plezier gebruik van maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *