Werkzaamheden N235 op 17 en 18 december 2016

13/12/2016

De provincie Noord-Holland gaat van januari tot juli 2017 het Noordhollandsch Kanaal iets verleggen en de damwanden vernieuwen. Dit is nodig omdat de provincie in de zomer van 2017 een spitsbusbaan gaat aanleggen tussen Ilpendam en Purmerend. Als voorbereiding op de water-werkzaamheden is het noodzakelijk de bomen langs dit traject te kappen. In het najaar van 2017 worden bomen weer terug geplant.

Werkzaamheden

In het weekend van 17 en 18 december 2016 worden de bomen verwijderd. De werktijden zijn van 07.00 uur tot 19.00 uur. Er wordt gewerkt vanuit de richting van Purmerend, vanaf de Verzetslaan, met de verkeersstroom mee richting Ilpendam. Als het werk het toelaat, starten de werkzaamheden op zondag na 09.00 uur.

Bomenrij

Om ruimte te maken voor de vernieuwing van de damwand wordt de bestaande bomenrij langs het Noordhollandsch Kanaal verwijderd. Dit zijn circa 180 bomen. Na afronding van alle werkzaamheden worden in het najaar van 2017 nieuwe bomen geplant. Globaal is de nieuwe boom circa vijf meter hoog bij aanplant. Een boom met deze omvang is bij aanplant minimaal vijf jaar oud. Het hout van boomtakken en -stammen wordt volledig versnipperd. De houtsnippers worden direct in vrachtwagens afgevoerd en hergebruikt in verwarmingsinstallaties, bijvoorbeeld voor het verwarmen van kassen. Dikke stammen worden afgevoerd naar houtzagerijen om er nieuwe producten van te maken.

Hinder

Om overlast voor het verkeer te beperken is gekozen om de werkzaamheden in zo’n kort mogelijk tijdsbestek te realiseren. De uitvoering vindt plaats vanaf de busstrook. Het werkvak schuift op langs de bomenrij. Voor de veiligheid van het wegverkeer op de N235 worden verkeersregelaars ingezet. Auto’s en bussen op de N235 kunnen te allen tijde passeren. Het openbaar vervoer rijdt in deze fase tussen het overig verkeer. Op het fietspad wordt geen overlast verwacht.

Meer informatie

Met vragen of klachten kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het provinciale Servicepunt via telefoonnummer 0800 -0200 600 (gratis) of per e-mail: bereikbaarheidwaterland@noord-holland.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *