Wethouder Krieger presenteert visie op kom A7

16/03/2016

visie beusebos

Woensdagmiddag heeft wethouder Hans Krieger de visie op ontwikkeling Kom A7 gepresenteerd. Dit is de locatie waar nu het Beusebos staat.

De wethouder gaf aan dat het college de raad zal vragen om met deze visie in te stemmen en haar opdracht te geven vervolgstappen te zetten voor ontwikkeling van Kom A7.

“Ik ben blij dat we met deze visie een belangrijk punt uit de Purmerendse structuurvisie en het coalitieakkoord uit kunnen voeren. We kunnen nu op pad om onze partners in de regio en de provincie te overtuigen. We zijn al in gesprek met belangstellenden zoals een landelijke hotelketen en een ontwikkelaar van congresaccomodatie. Naast de Baanstee-Noord kunnen we nu met de Kom A7 een belangrijke lokatie voor Purmerendse werkgelegenheid in de etalage zetten.”, aldus wethouder Hans Krieger.

Het college geeft aan dat de visie noodzakelijk is voor regionaal draagvlak en het aangaan van de discussie met provincie en Rijk. In het kader van de “ladder voor duurzame verstedelijking” is het noodzakelijk om aan te tonen dat er vraag is naar de ontwikkelingen zoals voorzien in de Kom A7. Aansluiting wordt hierbij gezocht bij de wens van de gemeente Amsterdam om de druk die het toerisme op de stad legt meer regionaal te spreiden. Tevens wordt door het vaststellen van deze visie aansluiting gevonden aan de in ontwikkeling zijnde “hotelstrategie” van de Metropool Regio Amsterdam. Maar ook bij de verdere spreiding van toeristisch-recreatieve functies in de MRA. In de regio Waterland is al eerder de uitspraak gedaan dat de Kom A7 een belangrijke locatie is om boven-regionale ontwikkelingen te laten plaatsvinden. De ‘Regiovisie Waterland 2040, vitaal met karakter’ beschrijft de locatie als ‘Poort van Purmerend’, bedoeld voor ontwikkeling met hoogwaardige economische functies.

Het bestemmingsplan voor deze locatie dient nog te worden aangepast.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *