Wijkkerngroep Weidevenne laat zich zien

15/01/2013

De wijkkerngroep Weidevenne heeft afgelopen zomer vier filmpjes laten maken door Shootlab. Dit is een videoproductielab waar jongeren onder begeleiding van film- en televisiemakers in opdracht van gemeente, organisaties en bedrijven filmpjes maken. Bij Shootlab werken jongeren die extra kansen verdienen bij de start van hun loopbaan.

Film

In deze filmpjes worden de veranderingen die de kerngroep binnen Weidevenne heeft gerealiseerd belicht. Voorzitter Gerard Schotsman vertelt waarom hij het belangrijk vindt dat er een wijkkerngroep in Weidevenne is. Loes van Vlijmen vertelt over de adoptiebloembakken en de mozaïekbanken. Fons Spaaij geeft uitleg over het parkeerprobleem in de Origamistraat. Film Wijkkerngroep

De werkzaamheden als vrijwilliger binnen de kerngroep Weidevenne worden in beeld gebracht door kerngroeplid Harry Both te volgen.  Film Harry Both

Redactielid Eric Kooijman vertelt waarom hij redactielid is geworden voor de wijkkrant en weidevenner.nl en wat zijn werkzaamheden inhouden. Film Eric Kooijman

Er is ook een filmpje waar de wijk centraal staat en daarbij de rol die bewoners in Weidevenne spelen. Shootlab heeft onder andere met wijkagent Peter Bouwer, wijkmanager Edwin Färber en wijkwethouder Roald Helm gesproken. Daarnaast worden actieve bewoners geïnterviewd. Het is goed wonen in Weidevenne.

Uitnodiging

Met deze filmpjes wil de wijkkerngroep Weidevenne laten zien wat zij allemaal doet en heeft gedaan in de wijk. Met elkaar proberen zij leef- en woonomstandigheden in de wijk te verbeteren. De wijkkerngroep komt 1 x in de zes weken bij elkaar om te praten over wat er speelt in de wijk. Bij deze vergadering zijn meestal de wijkmanager, wijkagent en wijkwethouder aanwezig. Hierdoor zijn de lijntjes voor overleg met de gemeente kort en duidelijk.

Wilt u naar aanleiding hiervan eens kennismaken met de wijkkerngroep? Dat kan op een kerngroepvergadering. U kunt zich van te voren aanmelden via info@weidevenner.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *